Templet (08)

Templet er et storslagent fuglefjell på østsiden av Gipsvika, Tempelfjorden, sentrale Spitsbergen. Fjellet består av en spektakulær lagrekke fra en karbonatisk kontinentalsokkel av paleozoisk alder.

Større kart

Fjellet Templet

a) Templet. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Lagrekken i fjellet Templet

b) Lagrekken i Templet. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Templet viser et typisk snitt gjennom de øvre delene av kontinetalsokkelen som dekket det meste av Svalbard i senkarbonsk og permtiden.

Lagrekken (bilde b) består av (fra bunn til topp):

 • Gipshukformasjonen med
  (1) Vengebergleddet (anhydritt/gips, dolomittstein, mergelstein) og
  (2) Skansdalsleddet (dolomittstein, mikrittisk kalkstein, mergelstein, noe anhydritt/gips),
 • så Kapp Starostin-formasjonen med
  (3) Vöringleddet (bioklastisk kalkstein),
  (4) Svenskeeggleddet (chert, spikulittisk leirskifer, siltstein og kalkstein) og
  (5) Stensiöfjelleddet (sandstein og chert)

Vernekriterier og sårbarhet

 • Godt egnet til undervisningsformål, sedimentologi og stratigrafi
 • Estetisk verdi
 • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning
 • Kombinert med fuglefjell