Hyrnefjellet / Treskelen (09)

I dette området er det vakkert landskap med mangfoldig geologi, og Hyrnefjellet har en stor fold i fjellsiden.

Større kart

Hyrnefjellet sett fra sør

a) Hyrnefjellet sett fra sør. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Treskelen er en lang halvøy på nordsiden av Hornsund, Syd-Spitsbergen, som stenger halve fjorden som en «terskel» (derav navnet). Hyrnefjellet, et 720 meter høy fjell (bilde a), ligger i forlengelsen av Treskelen på «hjørnet» (derav navnet) mellom Adriabukta og Burgerbukta.

Geologiske forhold

Hyrnefjellet sett fra sør viser en stor, stående antiklinal (fold med ombøyningen oppe, bilde a) og en noe mindre godt synlig synklinal (fold med ombøyningen nede). Det er delvis på grunn av fargene at denne antiklinalen er så spektakulær: Kjernen består av mørkerøde sandsteiner og konglomearter (karbon-perm), så kommer et gulbrunt lag av kalkholdige, finkornete konglomerater (perm), og så en rekke vekslinger mellom sandstein og leirskifer i forskjellige gråtoner.

Treskelen er forlengelsen av den østlige flanken av antiklinalen, hvor lagene heller moderat mot øst. Hele lagrekken er godt blottet og lett tilgjengelig her. Det finnes gode fossillokaliteter på Treskelen (brachiopoder, koraller, m.fl.).

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, sedimentologi og stratigrafi
  • Estetisk verdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning
  • Gode fossillokaliteter bør prøvetas med forsiktighet