Festningen – Kapp Starostin (10)

Her finnes en nesten sammenhengende lagrekke gjennom ca. 200 mill. år, som brukes som stratigrafisk referanseprofil, og fotavykk av dinosaurer.

Større kart

Festningsodden

a) Festningsodden. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Lokalitet for fotavtrykk av dinosaurer

b) Lokaliteten for fotavtrykk av dinosaurer. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Tilnærmet vertikal lagstilling i Festningsprofilet

c) Tilnærmet vertikal lagstilling i Festningsprofilet. Foto: Atle Mørk / SINTEF

Utsnitt av mellomtrias, fra Festningsprofilet

d) Utsnitt av mellomtrias, fra Festningsprofilet. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Festningsprofilet ligger langs den sørlige kysten av ytre Isfjorden og strekker seg fra vest for Kapp Starostin til Festningsodden (bilde a). Hele profilet er et kystprofil som er lett tilgjengelig. Avstanden til gruvebyen Barentsburg er 6 km på skrå over Grønfjorden.

Festningsprofilet ligger i Svalbards tertiære foldebeltet og har for det meste en tilnærmet vertikal lagstilling (bilde c).

Lagrekken fra perm til underste tertiær er eksponert tilnærmet sammenhengende og brukes derfor i geologisk forskning som et stratigrafisk referanseprofil. Bilde d viser et utsnitt av mellomtrias.

Last ned ekskursjonsguide for Festningsprofilet (PDF, 0,6 MB)

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, sedimentologi og stratigrafi
  • Representativitet
  • Høyt forskningspotensiale
  • Sjeldenhet (dinosaurspor)
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning, med unntak av dinosaursporene (fredet!)