Kvalvågen (11)

I Kvalvågen finner man sedimentære vekstforkastninger. Forekomsten ligger på østsiden av Spitsbergen, rett over havnivå i den bratte kystklippen til Kvalhovden, like nordøst for Sporodden ved den nordlige enden av Kvalvågen. Den synes best fra avstand, dvs. fra båt eller helikopter.

Større kart

Vekstforkastninger i Kvalvågen

a) Vekstforkastninger i Kvalvågen. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Vekstforkastninger er utglidninger av sediment som avsettes på fronten av en undersjøisk plattform, for eksempel fronten av en elvedelta (bilde a). Når undergrunnen er dårlig konsolidert, dvs. når den har liten skjærfasthet, kan vekten av den ny-avsatte løsmassen bevirke at undergrunnen svikter og blokker av sediment sklir ut langs nydannete glideplan.

Dette skjedde her for omtrent 120 millioner år siden i tidligkritt. Strukturene er meget godt bevart og blottet i kystskrenten ved Kvalhovden. Det er den såkalte Festningssandsteinen (oppkalt etter øya Festningen i Isfjorden som består av den) som her skled ut over finkornete sandsteiner, siltsteiner og leirskifre tilhørende Rurikfjellformasjonen. 

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, sedimentologi og strukturgeologi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning