Midterhuken (14)

På Midterhuken finner man spektakulære foldestrukturer fra tertiærtiden.

Større kart

Spektakulær foldestruktur på nordsiden av Midterhuken, Svalbard

a) Spektakulær foldestruktur, en såkalt décollementfold, på nordsiden av Midterhuken. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Midterhuken er et fjell på vestspissen av Nathorst Land ved Bellsund på vestre Spitsbergen. Den beskrevne lokaliteten ligger i lia på nordsiden av Midterhuken, rett over sundet i forlengelsen av Akseløya og Mariaholmen. Strukturen synes best fra en av de nevnte øyene eller fra ute i sjøen.

Geologiske forhold

Nordsiden av Midterhuken viser en spektakulær foldestruktur (bilde a) innenfor en sandstein-leirskifer-lagrekke av trias alder (230–250 millioner år).

Foldestrukturen ble dannet under en omfattende foldefase i tidligtertiær (50–60 millioner år) som deformerte store deler av lagrekken på vestre Spitsbergen. Folden her er en såkalt décollementfold, dvs. en fold som ble dannet i den øvre delen av en lagrekke, mens den undre delen forble ufoldet. Dette kan sammenlignes med en bordduk som foldes over et bord. Grensen mellom duk og bord er et avløsningsplan som tydelig synes i fjellet.

Folden i Midterhuken er også et nydelig eksempel for den fysikalske regelen at jo tykkere de foldete lagene er, desto større er foldelengden.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, strukturgeologi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning