Berzeliustinden (15)

På Berzeliustinden finnes en spektakulær skyveforkastning fra tertiærtiden.

Større kart

Horisontal overskyvning av eldre over yngre bergarter på sørsiden av Berzeliustinden.

a) Sørsiden av Berzeliustinden viser en horisontal overskyvning av eldre over yngre bergarter, fra vest mot øst, dannet under en omfattende foldefase i tidligtertiær. Foto: Otto Salvigsen / Norsk Polarinstitutt

Berzeliustinden ligger på vestre Spitsbergen, rett sør for utgangen av Van Keulenfjorden. Den omtalte skyveforkastningen synes på sydsiden av fjellet i undre del av fjellsiden over Hessbreen. Strukturen synes best fra langt hold, dvs. fra Hessbreen eller Tilasberget.

Geologiske forhold

Sydsiden av Berzeliustinden viser en horisontal overskyvning av eldre over yngre bergarter, fra vest mot øst (bilde a). Overskyvningen ble dannet under en omfattende foldefase i tidligtertiær (50–60 millioner år) som deformerte store deler av lagrekken på vestre Spitsbergen.

Det meste av Berzeliustinden består av en stor, overbikket foldeflanke med lag av prekambrium til trias alder. Denne er skjøvet over lag av trias alder som er dratt ut i en lang slepningsfold.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, strukturgeologi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning