Scott Keltiefjellet (16)

Scott Keltiefjellet viser en tykk lagrekke av lavastrømmer med basis-relieff i et rødt sandsteinslandskap.

Større kart

Scott-Keltiefjellet i Andrée Land på nordlige Spitsbergen

a) Scott-Keltiefjellet i Andrée Land på nordlige Spitsbergen. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Relativt unge basaltlavastrømmer i Andrée Land

b) Relativt unge basaltlavastrømmer i Andrée Land. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Scott Keltiefjellet (bilde a) ligger i Andrée Land på nordlige Spitsbergen, på østsiden av søndre del av fjorden.

Geologiske forhold

På mange fjelltopper i Andrée Land ligger relativt unge basaltlavastrømmer (bilde b) av tertiær alder (10–20 millioner år) over gamle devonske sandsteiner. Disse rant en gang langs daler. På grunn av basaltens hardhet ble disse gjerne liggende igjen, mens de mykere sandsteinene ble erodert bort.

Dette førte til en såkalt relieffinversjon – det som var daler er i dag fjelltopper.

Undergrensen til basaltlavaen ligger på ca. 1000–1100 moh. i sør (Scott Keltiefjellet) og 700 m i nord (Kapp Auguste Viktoria). Dette betyr sannsynligvis at nordlige Spitsbergen ble skråstilt i ettertid. Scott Keltiefjellet viser den tykkeste lagrekken av lavastrømmer, ca. 400 m og over 20 lavastrømmer, med et underliggende relieff på ca. 250 m som gjenspeiler morfologien i datidens landskap.

Se også samlet beskrivelse av området Bockfjorden–Woodfjorden.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, vulkanmorfologi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning