Sverrefjellet (17)

Sverrefjellet er en 506 m høy vulkanruin på sørvestsiden av Bockfjorden på Norvest-Spitsbergen. Lett adkomst fra kysten.

Større kart

Sverrefjellet

a) Sverrefjellet, en sluknet vulkan på sørvestsiden av Bockfjorden. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Sverrefjellet

b) Sverrefjellet. Den aktive perioden var sannsynligvis for 100 000–250 000 år siden, under istidene. Stratovulkanen består av basaltlava, vulkansk aske, og vulkansk agglomerat. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Lavaen og agglomerat med store mengder inneslutninger fra jordmantelen

c) Lavaen og agglomeratet inneholder store mengder inneslutninger fra jordmantelen som tillater spesiell forskning på mantelprosesser. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Sverrefjellet (bilde a, b) er en sluknet vulkan som hadde sin aktive periode for sannsynligvis mellom 100 000 og 250 000 år siden, dvs. under istidene.

Mange primære elementer av den opprinnelige stratovulkanen er bevart, selv om den er noe erodert. Den består av basaltlava, vulkansk aske, og vulkansk agglomerat (sammensveisete lava- og andre bergartsbruddstykker fra et vulkanutbrudd).

Lavaen og agglomeratet inneholder store mengder inneslutninger fra jordmantelen (60 km dyp; bilde c) som tillater spesiell forskning på mantelprosesser.

Se også samlet beskrivelse av området Bockfjorden–Woodfjorden.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, vulkanmorfologi og vulkanologi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning