Halvdanpiggen og Halvdandalen (18)

Et stort vulkansk tilførselsrør og flere mindre vulkanske fenomener er å finne i området.

Større kart

Halvdanpiggen

a) Halvdanpiggen, et stort vulkansk tilførselsrør som står vertikalt i sidebergarten. I bakgrunnen Halvdandalen. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Halvdanpiggen

b) Halvdanpiggen. Det vulkanske tilførselsrøret er ca. 200 m i diameter og 250 m høyt. Sannsynlig alder er 700 000–2 mill. år. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Halvdandalen ligger vest for Woodfjorden mellom fjellmassivene Kronprinshögda og Risefjella. Halvdanpiggen ligger 4 km på nordvestsiden innover dalen fra Woodfjorden mellom 580 og 834 moh. De forskjellige elementene ligger innenfor ca. 2 timers gangavstand fra kysten.

Geologiske forhold

Flere vulkanske elementer, tilførselsrør og spalter fylt med pyroklastiske bergarter og basaltlava, finnes i Halvdandalen. De pyroklastiske bergartene inneholder store mengder inneslutninger fra jordmantelen (60 km dyp) som tillater spesiell forskning på mantelprosesser.

Halvdanpiggen (bilde a, b) er et stort vulkansk tilførselsrør som står vertikalt i sidebergarten (rød devonsk sandstein), 200 m i diameter og 250 m høyt. Alderen er sannsynligvis mellom 700 000 og 2 mill. år.

Se også samlet beskrivelse av området Bockfjorden–Woodfjorden.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, vulkanmorfologi og vulkanologi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning
  • Kombinert med fuglefjell