Jotunkjeldene (19)

Jotunkjeldene består av to termalkilder med sinteravsetninger.

Større kart

Jotunkjeldene

a) Jotunkjeldene. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Jotunkjeldene

b) Jotunkjeldene. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Jotunkjeldene

c) Jotunkjeldene. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Jotunkjeldene ligger på sørvestsiden av Bockfjorden på ca. 50 moh., ca.15 min gangavstand fra kysten. Lett tilgjengelig.

Geologiske forhold

Begge termalkildene har i dag meget liten vannføring, og sinterkompleksene er temmelig nedtråkket av turister. I nærheten, ved moreneranden i vest, utspringer en bekk med termalvann (Gygrekjelda; målt til 13,2ºC sommeren 1995) og mye algevekst.

Se også samlet beskrivelse av området Bockfjorden–Woodfjorden

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, vulkanologi, hydrologi og kvartærgeologi
  • Sjeldenhet
  • Sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning, allerede nokså nedslitt av turisme