Trollkjeldene (20)

Trollkjeldene består av flere termalkilder med sinteravsetninger, og sinterterrasser som er de eneste av sin art og kvalitet i Norden.

Større kart

Seks kildekomplekser langs en rett linje

a) Seks kildekomplekser langs en rett linje, sannsynligvis en bruddsone eller forkastning i undergrunnen. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Sinteravsetninger og sinterterrasser.

b) Sinteravsetninger og godt bevarte sinterterrasser. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Sinteravsetninger og sinterterrasser.

c) Sinteravsetninger og godt bevarte sinterterrasser. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Sinteravsetninger

d) Sinteravsetninger. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Termalkilde

e) Termalkilde. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Termalkilde

f) Termalkilde. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Termalkilde

g) Termalkilde. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Sinteravsetninger

h) Sinteravsetninger. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Trollkjeldene ligger sør for Bockfjorden ved foten av fjellmassive Trolltindane på 4–20 moh., like over Watnelieøyra, ca. 2 timers gangavstand fra Vulkanhamna (nærmeste landgangssted i Bockfjorden).

Geologiske forhold

Trollkjeldene er termalkilder (bilde e, f, g) med sinteravsetninger (bilde b, c, d, h). Vanntemperaturen er opp til ca. 24°C. Det finnes seks kildekomplekser langs en rett linje, sannsynligvis en bruddsone eller forkastning i undergrunnen (bilde a). De befinner seg i forskjellige aktivitetsstadier, noen med velutviklete og godt bevarte sinterterrasser (bilde b, c). Trollkjeldene er de eneste sinterterrassene av sin art og kvalitet i Norden.

Se også samlet beskrivelse av området Bockfjorden–Woodfjorden

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, vulkanologi, hydrologi og kvartærgeologi
  • Forskningspotensiale
  • Sjeldenhet
  • Estetisk verdi
  • Sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning