Vardeborgsletta–Kongressvatnet (22)

Området ligger mellom fjellene Vardeborg og Starostinaksla og Linnéelva/Linnévatnet på sørsiden av ytre Isfjorden, vestre Spitsbergen. Her finner man termokarst, polygonmark og steinbreer.

Større kart

Steinbreer og velutviklet polygonmark

a) Steinbreer og velutviklet polygonmark opptrer i området. Foto: Otto Salvigsen / Norsk Polarinstitutt

Steinbreer og velutviklet polygonmark

b) Steinbreer og velutviklet polygonmark opptrer i området. Foto: Otto Salvigsen / Norsk Polarinstitutt

Vannfylte doliner på Vardeborgsletta

c) Vannfylte doliner på Vardeborgsletta. Foto: Otto Salvigsen / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

I området ved Linnévatnet og Kongressvatnet er det utviklet karstformer i relativ stor skala. Dette har kunnet skje ved sirkulasjon av grunnvann kombinert med mangel på permafrost enkelte steder. Kildevann kan være opptil ca. 10°C. Vannkildene er aktive utover høsten og vinteren. Det fører til isdannelser (naledi) som kan dekke relativt store arealer og som ikke smelter bort om sommeren.

Utløpet av Kongressvatnet ligger 15 m under vannoverflaten og kommer ut igjen i overflaten lenger nede som en kilde. På Vardeborgsletta finnes det dessuten mange vannfylte doliner (innstyrtningskratere over kalksteinshuler) (bilde c).

Steinbreer og velutviklet polygonmark opptrer i området (bilde a, b). Dette er ikke sjeldent på Svalbard, men gjør sammen med termokarstforekomstene at området viser et mangfold av kvartærgeologiske og geomorfologiske fenomener.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, kvartærgeologi, istidshistorie
  • Ikke sårbar mot umotorisert ferdsel og prøvetakning