Kvadehuksletta (23)

På Kvadehuksletta finnes strandterrasser og andre geomorfologiske særegenheter.

Større kart

Kvadehuksletta ligger ytterst på Brøggerhalvøya, nordvestre Spitsbergen. Adkomst fra forskningsbyen Ny-Ålesund, 3 timer til fots.

Geologiske forhold

Kvadehuksletta viser en stor rekke strandvoller og andre strandavsetninger som antagelig rekker over 200 000 år tilbake i tid. De øverste strandvollene ligger 80 m over havet. Vollene fra den senere Weichsel-istiden, som er den siste nedisingen og som endte for 12 000 år siden, rekker til 44 m.o.h. Undersøkelser i området viser at den nåværende kystlinjen ble nådd for 9000 år siden og at havnivået for inntil kort tid siden har vært lavere enn i dag.

På sletta finnes en rekke andre interessante geomorfologiske elementer, bl.a. forskjellige typer polygonmark (steinsirkler, steinpolygoner, striper, iskilepolygoner), termokarst og steinbreer (de siste ved Stuphallet i nordøst).

Kvadehuksletta er geomorfologisk kartlagt i detalj (1:10 000) av Geografisk institutt / Universitet i Oslo og har derfor en spesiell ekskursjonsverdi.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, kvartærgeologi, istidshistorie
  • Ikke sårbar mot umotorisert ferdsel og prøvetakning