Faksevågen nord (24)

Her finnes veldig gamle (neoproterozoiske) sandsteinslag med meget godt utviklede strømningsrifler.

Større kart

Strømningsrifler i Faksevågen

a) Lagflater av rød, kvartsittisk sandstein med godt bevarte strømningsrifler. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Faksevågen nord er en bekkelokalitet som ligger i lia i botnen på nordsiden av Faksevågen. Kort vei fra kysten, ca. 100 moh.

Geologiske forhold

Rød, kvartsittisk sandstein tilhørende Kingbreformasjonen i Vetrangruppen, med nesten vertikalt fall. Lagflatene er fulle av godt bevarte strømningsrifler (bilde a).

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, sedimentologi og stratigrafi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning