Lomfjorden nordvest (25)

Kystlokalitet i Lomfjorden, ca. 1 km nord for utgangen av Faksevågen. Her finnes godt utviklede stromatolitter (fossile algekolonier).

Større kart

Kystlokalitet i Lomfjorden med litt steinstrand

a) Kystlokalitet i Lomfjorden med litt steinstrand, best tilgjengelig fra sjøen. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Stromatolitter i Lomfjorden

b) Stromatolitter. Disse er best eksponert i kystblotningen. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Stromatolitter i Lomfjorden

c) Stromatolitter. Disse er best eksponert i kystblotningen. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Det er steinstrand ved lokaliteten, som er best tilgjengelig fra sjøen (bilde a).

Geologiske forhold

Kalkstein av neoproterozoisk alder tilhørende Akademikarbregruppen. Stromatolitter forekommer i hele fjellsiden og langs et lag nordover mot De Geerbukta, men er best eksponert i kystblotningen (bilde b, c).

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, sedimentologi og stratigrafi
  • Representativ lokalitet for neoproterozoiske stromatolitter
  • Sjeldent godt utviklet
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning