Lomfjella vest (26)

Lokaliteten er en fjellside i Lomfjella som viser en godt eksponert skyveforkastning.

Større kart

Overskyvning av tertiær alder tilhørende Lomfjellforkastningssona

a) Overskyvning av tertiær alder tilhørende Lomfjellforkastningssona. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Duktil deformasjon

b) Duktil deformasjon i et gipslag i hengblokken. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Fjellsiden tilhører Lomfjella, og ligger på vestsiden av Lomfjorden, godt synlig fra fjorden.

Geologiske forhold

Overskyvning av tertiær alder tilhørende Lomfjellforkastningssona (bilde a). Den er særlig illustrativ, siden deformasjonen i både ligg- og hengblokken kan observeres. Duktil deformasjon i et gipslag i hengblokken (bilde b); gips er nokså sjelden i bergarter av denne alderen.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, sedimentologi og stratigrafi
  • Dokumentasjonsverdi
  • Sjeldent godt eksponert
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning