Lomfjorden sørøst (27)

Ved denne kystlokaliteten finnes et nettverk av kalkspatårer med godt utviklede kalkspatkrystaller.

Større kart

Rekrystallisert kalkspat

a) Rekrystallisert kalkspat. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Rekrystallisert kalkspat

b) Rekrystallisert kalkspat. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Lokaliteten ligger i brenningssonen ved fjellet Freken, og er bare tilgjengelig fra kysten.

Geologiske forhold

Kalkstein fra Neoproterozoikum, Akademikarbregruppen. Rekrystallisert kalkspat, sannsynligvis som et resultat av deformasjon i Lomfjordforkastningssonen (bilde a, b).

Vernekriterier og sårbarhet

  • Estetisk verdi
  • Pedagogisk verdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning