Murchisonfjorden (28)

I Murchisonfjorden finnes neoproterozoiske stromatolitter (fossile algekolonier) på noen øyer og i kystområdene.

Større kart

Stromatolitter i Murchisonfjorden

a) Stromatolittene er best eksponert på øyene og i kystområdene rundt Murchisonfjorden. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Kalkstein av neoproterozoisk alder tilhørende Roaldtoppgruppen. Stromatolitter forekommer mye i området, men er best eksponert på øyene og i kystområdene rundt Murchisonfjorden (bilde a).

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, sedimentologi og stratigrafi
  • Representative lokaliteter for neoproterozoiske stromatolitter
  • Sjeldent godt utviklet
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning