Ekstremfjorden (29)

På nordvestsiden av Ekstremfjorden finnes pegmatitt i nærheten av kysten.

Større kart

Store krystaller av turmalin

a) Store krystaller av turmalin. Foto: PMGRE, Lomonosov-St. Petersburg

Beryll

b) Beryll. Foto: PMGRE, Lomonosov-St. Petersburg

Geologiske forhold

Pegmatittgang i forbindelse med granittintrusjon i prekambrisk grunnfjell; store krystaller av turmalin (bilde a), beryll (bilde b), sillimanitt og andalusitt.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Geologisk mangfold
  • Godt egnet til undervisningsformål, sedimentologi og stratigrafi
  • Dokumentasjonsverdi
  • Sjeldent godt utviklet
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel
  • Prøvetakning bør skje med forsiktighet