Brennevinsfjorden vest (30)

På sørvestsiden av Brennevinsfjorden finnes en velutviklet vinkeldiskordans i kystnære områder.

Større kart

Geologiske forhold

Vinkeldiskordans mellom sterkt foldete metasedimenter og overliggende konglomerat (grevillisk deformasjonsfase, ca. 1000 millioner år gammel).

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, sedimentologi og stratigrafi
  • Geologisk mangfold
  • Dokumentasjonsverdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning