Lågøya (31)

Over store deler av Lågøya finnes det hevede strandlinjer.

Større kart

Flybilde av Lågøya

a) Flybilde av Lågøya. Foto: Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Hevede strandlinjer forekommer over store deler av Lågøya, med unntak av sentrale deler som flybildet viser (bilde a).

Vernekriterier og sårbarhet

  • Geologisk mangfold
  • Representativitet
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning