Stega (32)

Stega er en elv som går i trinn over flere fosser i en canyon.

Større kart

Stega

a) Stega går i trinn over flere fosser i en canyon. Foto: Synnøve Elvevold / Norsk Polarinstitutt

Stegdalen ligger på sørøstsiden av Rijpfjorden, kort distanse fra kysten.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Estetisk verdi
  • Særegent landskap
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning