Isispynten (33)

Isispynten er det østligste punktet på øygruppa Isisøyane. Her finnes flere generasjoner av intrusivbergarter i gneis.

Større kart

Intrusivbergarter

a) Flere generasjoner intrusivbergarter. Foto: Yoshihide Ohta / Norsk Polarinstitutt

I tillegg til Isispynten kommer også små øyer frem under Austfonna som trekker seg tilbake.

Geologiske forhold

Gode blotninger på svaberg av glimmergneis og amfibolitt med flere generasjoner intrusivbergarter (granitt, mafiske ganger, hvite og rosa aplittiske ganger; bilde a).

Vernekriterier og sårbarhet

  • Geologisk mangfold
  • Representativitet
  • Pedagogisk og forskningsverdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning