Mjølnerfjellet vest (34)

I fjellsiden til Mjølnerfjellet mot Lomfjorden mellom Frøyabreen og Trudvang finnes godt eksponerte stratigrafiske profiler gjennom karbon-permlagrekken og spektakulære dolerittganger med forgreininger.

Større kart

Wordiekam- og Gipshuk-formasjonen

a) Wordiekam- og Gipshuk-formasjonen. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Beryll

b) Fjellsiden i Mjølnerfjellet er godt egnet til å studere stratigrafien og intrengningsmekanismer for lagparallele magmatiske ganger. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Flatliggende sedimenter fra karbon- og permtiden; stratigrafien omfatter Wordiekam- og Gipshuk-formasjonen (bilde a) samt intruderte dolerittganger (underkritt).

Fjellsiden er godt egnet til å studere stratigrafien i de nevnte formasjonene og intrengningsmekanismer for lagparallele magmatiske ganger (bilde b).

Vernekriterier og sårbarhet

  • Geologisk mangfold
  • Representativitet
  • Pedagogisk og forskningsverdi
  • Etstetisk verdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning