Mjølnerfjellet nordvest (35)

I fjellsiden til Mjølnerfjellet mot Lomfjorden ca. 1 km sør for Frøyabreen finnes en spesiell foldestruktur.

Større kart

Foldestruktur i Mjølnerfjellet

a) Spesiell foldestruktur knyttet til sidelengsbevegelse langs en forkastning i Lomfjorden. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Spesiell foldestruktur (bilde a) knyttet til sidelengsbevegelse langs en forkastning i Lomfjorden.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Geologisk mangfold
  • Pedagogisk og forskningsverdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning