Lomfjorden nordøst (36)

Kystlokalitet i brenningssonen, ca. 2 km sørvest for Kapp Fanshawe. Her finnes mineraliseringer.

Større kart

Kopperkis

a) Kopperkis. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Kalkspat med forekomster av forurensninger som sannsynligvis er jern

b) Kalkspat med forekomster av forurensninger som sannsynligvis er jern. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Kalkspat med forekomster av forurensninger som sannsynligvis er kopper

c) Kalkspat med forekomster av forurensninger som sannsynligvis er kopper. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Det er steinstrand ved lokaliteten, som er best tilgjengelig fra sjøen (bilde a).

Geologiske forhold

Mineraliseringer i en sprekkesone i urene kalksteiner og mergelskifre i grunnfjellet, i forbindelse med en forkastning. Hovedmineralene er kopperkis (bilde a) og kalkspat (bilde b, c), og det forekommer forurensninger av sannsynligvis jern (bilde b) og kopper (bilde c).

Vernekriterier og sårbarhet

  • Geologisk mangfold
  • Pedagogisk verdi
  • Etstetisk verdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel
  • Prøvetakning bør skje med forsiktighet