Kapp Fanshawe vest (37)

Langs kystlinjen og fjellsiden fra Kapp Fanshawe og 2 km vestover kan en forkastningssone studeres.

Større kart

Karbonske røde sandsteiner som er dypt forvitret, bleket og smuldrer opp

a) Karbonske røde sandsteiner som er dypt forvitret, bleket og smuldrer opp. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Vertikalstilt blokk av overkarbonsk kalkstein

b) Vertikalstilt blokk av overkarbonsk kalkstein. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

En forkastningssone skjærer med en lav vinkel gjennom fjellsiden. Bergarten, som er karbonske røde sandsteiner, er dypt forvitret, bleket og smuldrer opp (bilde a).

Rett ved Kapp Fanshawe er det en vertikalstilt blokk av overkarbonsk kalkstein (bilde b) som sannsynligvis ble rotert under inntrengning av den store doleritten, men blotningsforholdene tillater ikke helt å stadfeste det.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Pedagogisk og forskningsverdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning