Kapp Fanshawe øst (38)

Fra Kapp Fanshawe og langs kysten sørøstover til Tommelpynten finnes en meget tykk dolerittgang.

Større kart

Doleritt av tidligkretasisk alder ved Kapp Fanshawe

a) Doleritt av tidligkretasisk alder former en opp til 250 m tykk gang (mørk bergart) mellom lag av karbonsk kalkstein (lys bergart). Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Doleritt ved Kapp Fanshawe danner nesten vertikale kystklipper

b) Den harde doleritten danner nesten vertikale kystklipper. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Doleritt (intrudert basaltisk magma som stivnet i lagparallele ganger) av tidligkretasisk alder former en opptil 250 m tykk gang (mørk bergart på bildene) mellom lag av karbonsk kalkstein (lys bergart); den harde doleritten danner nesten vertikale kystklipper (bilde a, b). Denne dolerittgangen har nokså stor utbredelse og danner også de fleste øyene i Hinlopenstretet.

Deler av dolerittklippen er et fuglefjell.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Økologisk verdi (fuglefjell)
  • Etstetisk verdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning