Hódbreen sør (39)

Fjellsiden sør for Hódbreen på østsiden av Lomfjordhalvøya er bare nylig blitt fri for is, og her finnes en stratigrafisk profil gjennom permlagrekken med interessant fossilinnhold.

Større kart

Fjellsiden ved Hódbreen viser et snitt gjennom Kapp Starostin-formasjonen med kalksteiner og chert samt grønne, glaukonittiske sandsteiner

a) Fjellsiden viser et snitt gjennom Kapp Starostin-formasjonen (perm) med kalksteiner og chert samt grønne, glaukonittiske sandsteiner. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Fjellsiden viser et snitt gjennom Kapp Starostin-formasjonen (perm) med kalksteiner og chert samt grønne, glaukonittiske sandsteiner (bilde a). Det finnes spesielle fossiler som f.eks. in situ-bevarte bryozoe-kolonier.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Geologisk mangfold
  • Pedagogisk og forskningsverdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning