Eremitten (40)

Ved Eremitten, kappet og fjellsiden øst for Vaigattbogen finnes en stratigrafisk profil gjennom permlagrekken med interessant fossilinnhold.

Større kart

Ermitten, kapp og fjellside øst for Vaigattbogen

a) Eremitten, kapp og fjellside øst for Vaigattbogen. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Glaukonittiske sandsteiner

b) Glaukonittiske sandsteiner. Foto: Dierk Blomeier / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Fjellsiden viser et snitt gjennom Gipshuk- og Kapp Starostin-formasjonen (perm) med kalksteiner og chert samt glaukonittiske sandsteiner (bilde b). Det finnes spesielle fossiler som f.eks. in situ-bevarte tabulate korallkolonier, algekolonier og annet.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Geologisk mangfold
  • Pedagogisk og forskningsverdi
  • Estetisk verdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning