Selanderneset (41)

I fjellsiden rund Selanderneset på sørvestre Nordaustlandet finnes en stratigrafisk profil gjennom permlagrekken med interessant fossilinnhold.

Større kart

Fjellside rund Selanderneset

a) Fjellside rund Selanderneset. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Fjellsiden viser et snitt gjennom Kapp Starostin-formasjonen (perm) med kalksteiner og chert samt grønne, glaukonittiske sandsteiner. Det finnes spesielle fossiler som f.eks. in situ-bevarte bryozoe-kolonier.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Geologisk mangfold
  • Pedagogisk og forskningsverdi
  • Estetisk verdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning