Zeipelfjella (42)

Lokaliteten ligger i fjellet, på sørsiden av vestlige fjelltopp til Zeipelfjella. Her kan man studere perm–trias-grensen.

Større kart

Zeipelfjella

a) Zeipelfjella. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Vikinghøgformasjonen

b) Vikinghøgformasjonen av trias alder er eksponert. Foto: Dierk Blomeier / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Dette er det eneste stedet på Nordaustlandet hvor grensen mellom Kapp Starostin-formasjonen og Vikinghøgformasjonen (trias) er eksponert (bilde b).

Perm–trias-grensen er viktig til å studere en av historiens største masseutryddelser av fauna. Lokaliteten er verken god eller pen, men viktig.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Representativitet
  • Forskningsverdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning