Zeipelodden (43)

Lokaliteten er kyststrekningen i brenningssonen rundt Zeipelodden på Nordaustlandet. Her kan man studere godt utviklede sedimentstrukturer.

Større kart

Fossile tidevannskanaler i Wordiekamformasjonen

a) Fossile tidevannskanaler. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Store siderittkomkresjoner

b) Store siderittkomkresjoner. Foto: Dierk Blomeier / Norsk Polarinstitutt

Varierte fossilforekomster på fossile tidevannssletter

c) Varierte fossilforekomster på fossile tidevannssletter. Foto: Dierk Blomeier / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Kalksteiner i Wordiekamformasjonen (senkarbon) med godt utviklede sedimentstrukturer som fossile tidevannskanaler (bilde a), diagetsie strukturer som store siderittkomkresjoner (bilde b) og varierte fossilforekomster på fossile tidevannssletter (bilde c).

Vernekriterier og sårbarhet

  • Geologisk mangfold
  • Representativitet
  • Pedagogisk og forskningsverdi
  • Sjeldent godt bevarte strukturer
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning