Palanderdalen (44)

I en østlig sidedal til Palanderdalen, litt sør for midten, i trias-sedimentene mellom doleritt-platåene finnes fossilforekomster (ammonoideer).

Større kart

Triassedimenter (Vikinghøgd- og Botneheiformasjonen) ligger flate mellom underliggende Kapp Starostin-formasjon og overliggende dolerittganger

a) Triassedimenter (Vikinghøgd- og Botneheiformasjonen) ligger flate mellom underliggende Kapp Starostin-formasjon og overliggende dolerittganger. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Triassedimenter (Vikinghøgd- og Botneheiformasjonen) ligger flate mellom underliggende Kapp Starostin-formasjon og overliggende dolerittganger (bilde a). Skifrene er sterkt forvitret, men pyrittiserte ammonoideer er kommet frem mens skiferen ble vasket bort og ligger strødd utover bakken.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Geologisk mangfold
  • Representativitet
  • Pedagogisk og forskningsverdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel
  • Intensiv prøvetakning kan utsette muligheten til å finne flere til nye er kommet frem