Wahlbergøya, Palanderdalen sør, Trollneset og Svartknausflya (45)

Hevede strandlinjer kan studeres i dette store området, som strekker seg fra Wahlbergøya via sørlige Palanderdalen og Trollneset til Svartknausflya.

Større kart

Flybilde fra Svartknausflya, 11 km fra øst til vest

a) Flybilde fra Svartknausflya, 11 km fra øst til vest. Foto: Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Kystsletter med meget godt utviklede hevede strandterrasser; det er spesielt at disse består stort sett av lyse rullestein fra en eneste formasjon, mest chert-bergarter fra Kapp Starostin-formasjonen (bilde a).

Vernekriterier og sårbarhet

  • Geologisk mangfold
  • Representativitet
  • Pedagogisk og forskningsverdi
  • Sjeldent godt bevarte strukturer
  • Estetisk verdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning