Wahlenbergfjorden sørøst (46)

I en fjellside og dal nær kysten mellom Eindridebreen og sørvestranden til Etonbreen finnes en klastisk sedimentlagrekke fra underkarbon med en spesiell oppsmuldrende konsistens.

Større kart

Flerfargede sandsteiner i Håbardbreformasjonen

a) Flerfargede sandsteiner i Håbardbreformasjonen, mot fjellsiden nær kysten mellom Eindridebreen og sørvestranden til Etonbreen. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Flerfargede sandsteiner i Håbardbreformasjonen

b) Flerfargede sandsteiner i Håbardbreformasjonen, i dalen nær kysten mellom Eindridebreen og sørvestranden til Etonbreen. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Forvitringshorisont på kontakt med overliggende kalksteiner i Wordiekamformasjonen

c) Forvitringshorisont på kontakt med overliggende kalksteiner i Wordiekamformasjonen. Foto: Dierk Blomeier / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Flerfargete sandsteiner (Håbardbreformasjonen, bilde a, b) som ikke er korrelert med andre formasjoner, spesiell tekstur, delvis oppsmuldret, noe som kan ha sammenheng med en ellers ikke dokumentert tektonisk sone som også gir utslag i geomagnetiske målinger. Forvitringshorisont på kontakt med overliggende kalksteiner (Wordiekamformasjonen) (bilde c).

Vernekriterier og sårbarhet

  • Pedagogisk og forskningsverdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning