Wilhelmøya (47)

På østsiden av øya ligger et stratigrafisk typeprofil for sentrias og tidligjura som viser overgangen fra Svalbards til Barentshavets utvikling.

Større kart

Geologiske forhold

Stratigrafi i triaslagrekken med spesiell utvikling for Øst-Svalbard; viktig for korreleringer med geologien i Barentshavet.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Representativitet
  • Pedagogisk og forskningsverdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning