Slåa (48)

I fjellsider mot kysten og mot elvedalen sør for Slåen finnes godt utviklede stratigrafiske profiler gjennom deler av triaslagrekken.

Større kart

Stratigrafi i trias, særlig midtre triaslagrekke (Botneheiformasjonen) er godt eksponert

a) Stratigrafi i trias, særlig midtre triaslagrekke (Botneheiformasjonen) er godt eksponert. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Stratigrafi i trias, særlig midtre triaslagrekke (Botneheiformasjonen) er godt eksponert; viktig for korreleringer med geologien i Barentshavet (bilde a).

Vernekriterier og sårbarhet

  • Representativitet
  • Pedagogisk og forskningsverdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning