Blanknuten (49)

I fjellsider mot kysten og mot elvedalene sør og nord for Blanknuten finnes godt utviklede stratigrafiske profiler gjennom deler av triaslagrekken.

Større kart

Botneheiformasjonen

a) Botneheiformasjonen viser stratigrafi i trias, særlig midtre triaslagrekke. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Tschermakfjell- og De Geerdalsformasjonene

b) Tschermakfjell- og De Geerdalsformasjonene har godt eksponert stratigrafi i øvre trias. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Tschermakfjell- og De Geerdalsformasjonene

c) Tschermakfjell- og De Geerdalsformasjonene har godt eksponert stratigrafi i øvre trias. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Stratigrafi i trias, særlig midtre triaslagrekke (Botneheiformasjonen, bilde a) og øvre trias (Tschermakfjell- og De Geerdalsformasjonener, bilde b, c) er godt eksponert; viktig for korreleringer med geologien i Barentshavet.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Representativitet
  • Pedagogisk og forskningsverdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning