Klinkhamaren (50)

I den kystvendte fjellsiden på Klinkhamaren er det godt eksponerte vekstforkastninger.

Større kart

Klinkhamaren viser tydelig vekstforkastninger i øvre triaslag

a) Klinkhamaren viser tydelig vekstforkastninger i øvre triaslag. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Vekstforkastninger i øvre triaslag; slike strukturer taler om ustabile forhold under avsetningen av sandsteinslagene og har særlig betydning for oljeleting, også som referanselokaliteter for offshore undersøkelser i Barentshavet.

Vernekriterier og sårbarhet

  • Geologisk mangfold
  • Representativitet
  • Pedagogisk og forskningsverdi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning