Kvalpynten (51)

Den vestvendte fjellsiden på Kvalpyntfjellet viser spektakulære vekstforkastinger.

Større kart

Vekstforkastninger i øvre triaslag i den vestvendte fjellsiden på Kvalpyntfjellet

a) Vekstforkastninger i øvre triaslag i den vestvendte fjellsiden på Kvalpyntfjellet. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Vekstforkastninger i øvre triaslag i den vestvendte fjellsiden på Kvalpyntfjellet

b) Vekstforkastninger i øvre triaslag i den vestvendte fjellsiden på Kvalpyntfjellet. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Geologiske forhold

Vekstforkastninger i øvre triaslag; slike strukturer taler om ustabile forhold under avsetningen av sandsteinslagene og har særlig betydning for oljeleting, også som referanselokaliteter for offshore undersøkelser i Barentshavet (bilde a, b).

Vernekriterier og sårbarhet

  • Geologisk mangfold
  • Representativitet
  • Pedagogisk og forskningsverdi
  • Sjeldent godt bevarte strukturer
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning