Noreg i SCAR

Det norske medlemskapet i Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) vert forvalta av Norsk Polarinstitutt. Instituttet koordinerer det nasjonale strategiske arbeidet blant anna gjennom regelmessige representantmøte, formidling av kommunikasjon og årleg rapportering til SCAR.

Norske representanter i SCAR

Dei norske representantene i arbeidsgruppene skal dekka breidda i dei norske antarktisforskingsmiljøa. Direktøren for Polarinstituttet er nasjonal SCAR-delegat og står for oppnevninga av desse.

SCAR-delegat

 • Ole Arve Misund
  Norsk Polarinstitutt

Representater i SCAR arbeidsgrupper

(Gjelder for perioden 1. april 2015 – 31. mars 2019.)

Physical Science

 • Lars Robert Hole
  Metrologisk institutt
 • Kenichi Matsuoka
  Norsk Polarinstitutt (vara)

Life Science

 • Andrew Lowther
  Norsk Polarinstitutt 
 • Olav Rune Godø
  Havforskningsinstituttet (vara)

Geoscience

 • Joachim Jacobs
  Universitetet i Bergen
 • Synnøve Elvevold
  Norsk Polarinstitutt (vara)

Data Management (SCADM)

 • Stein Tronstad
  Norsk Polarinstitutt

Geographic Information (SCAGI)

 • Yngve Melvær
  Norsk Polarinstitutt