Klima og klimaendringer

Klima er et uttrykk for en statistisk beregning av værmønstre over en gitt tidsperiode (ofte 30 år). Tjue prosent av jorden har et polart klima, det vil si områder preget av kalde somre hvor ingen av årets måneder har en høyere gjennomsnittstemperatur enn 10 °C. Klimaendringer er forandringer i de store værmønstrene over lange tidsskalaer, og et resultat av både naturlige svingninger og menneskelig påvirkning.

Klimaendringer

Årsakene til klimaendringer er komplekse med mange ulike tilbakekoblingsmekanismer som enten forsterker eller reduserer klimaendringene. I polare områder er endringer i havis, snødekke og isbreer viktige observasjoner som kan gi oss mer kunnskap om klimaendringene.

Prosesser og drivkrefter

Hvordan måler vi klimaendringer?

FNs klimapanel (IPCC)

Film fra FNs klimapanel (IPCC) om det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene. Basert på Arbeidsgruppe 1 sitt bidrag til IPCCs femte hovedrapport, som ble publisert i 2013. Videoen er publisert av IPCC og oversatt til norsk av Miljødirektoratet.

Mer om det vitenskapelige grunnlaget for klimaendringer

Film fra FNs klimapanel (IPCC) om virkninger av klimaendringer, hva som kreves av tilpasning som følge av klimaendringer og sårbarhet i forbindelse med klimaendringer. Basert på Arbeidsgruppe 2 sitt bidrag til IPCCs femte hovedrapport (AR5), som ble publisert i 2014. Videoen er publisert av IPCC og oversatt til norsk av Miljødirektoratet.

Mer om virkninger av klimaendringer, tilpasninger og sårbarhet

Film fra FNs klimapanel (IPCC) om tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser. Ett av hovedbudskapene er at det kreves store kutt i klimagassutslippene i alle deler av samfunnet for å begrense den globale oppvarmingen til 2 °C. Klimapanelet har vurdert hva som skal til for å nå togradersmålet, og beskrevet kostnader, risiko og fordeler ved å redusere utslippene. Basert på Arbeidsgruppe 3 sitt bidrag til IPCCs femte hovedrapport (AR5), som ble publisert i 2014. Videoen er publisert av IPCC og oversatt til norsk av Miljødirektoratet.

Mer om tiltak og virkemidler knyttet til klimaendringer

Forskning

Klimaforskningen ved Norsk Polarinstitutt fokuserer særlig på havis, isbreer, oseanografi og marine økosystemer – og mye av forskningen er koordinert gjennom Senter for is, klima og økosystemer – ICE.

Mer om vår klimaforskning

Siste artikler om klima

Flere artikler om klima