Klimaendringer i Antarktis

Dei siste tiåra er det registrert betydelig oppvarming over enkelte delar av Antarktis. Manglende kunnskap er ei grunnleggande hindring for å få ei full forståing av klimaendringene her. Studier tyder på at hullet i ozonlaget over Antarktis dei siste 30 åra troleg har medverka til å avgrense effekten av global oppvarming over kontinentet. 

Klima i Antarktis

Klimaet i Antarktis er prega av kulde meir enn nokon annan stad i verda. Og sjølv om Antarktis er dekt av snø og is, er kontinentet i praksis ein ørken, med svært låg nedbørsmengde. 

Meir om klimaet i Antarktis

Status og framtid

Det er dei siste tiåra registrert betydelig oppvarming over enkelte delar av Antarktis, og det er venta betydelige endringar i åra som kommer. 

Meir om status og framtid

Klimakomponentar

Kald luft, kaldt vatn og is er fundamentale faktorar for klimasystemet på den sørlege halvkula og har ringverknader dessutan til den nordlige. 

Meir om klimakomponentar

Global tyding

Dei enorme islagte områda i Antarktis fungerer som ein global termostat som regulerar jordas klimasystem.

Meir om global tyding

Forsking

Klimaforskinga ved Norsk Polarinstitutt fokuserer særleg på havis, isbreer, oseanografi og marine økosystem – og mykje av forskinga er koordinert gjennom Senter for is, klima og økosystemer – ICE.

Meir om vår klimaforsking

Siste artikler om klima i Antarktis

Flere artikler om klima i Antarktis