Globale klimaendringer

Forskning

Klimaforskningen ved Norsk Polarinstitutt fokuserer særlig på havis, isbreer, oseanografi og marine økosystemer – og mye av forskningen er koordinert gjennom Senter for is, klima og økosystemer – ICE.

Mer om vår klimaforskning

Siste artikler om klima

Flere artikler om klima