Miljøgifter

Fra industrialiserte, tett befolkede og større jordbruksområder transporteres miljøgifter med atmosfæren, elver og havstrømmer mot polene på begge halvkulene. De atmosfæriske sirkulasjonsmønstrene gjør at miljøgiftene forblir lenge ved polområdene. Fettløselige miljøgifter hoper seg opp og representerer en trussel for de marine næringskjedene. Toppredatorer er spesielt utsatt, og påviste effekter er relatert til omsetning av enzymer, vitaminer og hormoner, samt immunsystemet.

none Foto: Norsk Polarinstitutt

Særlig bekymring er knyttet til de til dels store forskjellene mellom kjønnene.

Hunner av isbjørn og ulike sjøfuglarter mobiliserer miljøgiftene de har i kroppen i forbindelse med reproduksjon, og overfører miljøgifter til enten fettstoffer i egg (plomme) eller morsmelk i forbindelse med sulteperioder og amming. Dette påvirker både moren og avkommet.

Norsk Polarinstitutt ser spesielt på nivåer av miljøgifter og effekter av disse på høyere trofiske nivåer, i sjøfugl, polarrev og isbjørn.

Faktaside: Hva er miljøgifter?

Siste artikler om miljøgifter

Flere artikler om miljøgifter