Miljøgifter i Arktis

Spor av miljøgifter finnes i hele det arktiske miljøet: i luften, i jord og i sedimenter, i snø og havis/breer, i sjøvann og ferskvann, i fugler, i pattedyr og i mennesker. Arktis fungerer på mange måter som indikatorregion for kjente og nye miljøgifter. Finner man en miljøgift i Arktis, er det en indikasjon på at stoffet er transportert over lange avstander, er lite nedbrytbart og at det tas opp i organismer. 

Transport av miljøgifterTransport av miljøgifter. Illustrasjon: Norsk Polarinstitutt

I noen områder er det målt så høye konsentrasjoner av visse typer miljøgifter at det har skapt bekymring hos forskere og myndigheter.

Mer om miljøgifter i Arktis

Siste artikler om miljøgifter i Arktis

Flere artikler om miljøgifter i Arktis