Miljøgifter i Arktis

Spor av miljøgifter finnes i hele det arktiske miljøet: i luften, i jord og i sedimenter, i snø og havis/breer, i sjøvann og ferskvann, i fugler, i pattedyr og i mennesker. Arktis fungerer på mange måter som varselampe for kjente og nye miljøgifter. Finner man en miljøgift i Arktis, er det en indikasjon på at stoffet er transportert over lange avstander, er lite nedbrytbart og at det tas opp i organismer. 

Transport av miljøgifterTransport av miljøgifter. Illustrasjon: Norsk Polarinstitutt

Forskere og myndigheter er bekymret over høye konsentrasjoner av enkelte typer miljøgifter målt i Arktis.

Mer om miljøgifter i Arktis

Exception in newslist: Error reading the relations for resource "/no/nyheter/2005/2005-11-07-ny-forskningsdir.html".