Tilførsel av miljøgifter via havstrømmer

Havstrømmer beveger seg sakte, og transport av miljøgifter fra industrialiserte og tett befolkede områder kan ta flere tiår. Vannløselige miljøgifter som slippes direkte ut i hav eller som treffer havoverflaten som regn, transporteres nordover med havstrømmene. Miljøgiftene kan, avhengig av sin grad av vannløselighet, binde seg til partikler og synke ned mot havbunnen. Enkelte slike områder kan representere en såkalt «sink», et depot for miljøgifter. 

none

LANGSOM PROSESS Transport av miljøgifter i havet er en langsom prosess, og det kan ta år før stoffene når Arktis. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Havtransport av miljøgifter til Arktis styres av strømsystemene og havets lagdelinger. Transport av miljøgifter i havet er en langsom prosess, og det kan ta år før stoffene når Arktis. Deretter varierer oppholdstiden i havet fra år til århundrer. Studier tyder på at havtransport er den primære kilden for transport av PFOA inn til Arktis.[1] Det er også anslått at ca. 35 % av langtransportert PCB når Svalbard via havet.

Avhengig av hvordan ulike radioaktive stoffer oppfører seg i marint miljø kan en del transporteres med havstrømmer over lange avstander. For eksempel kan den radioaktive forbindelsen technetium-99 som slippes ut i havområdene fra atmomgjenvinningsanleggene i Sellafield og Cap de la Hague spores langs kysten av hele Nord-Atlanteren helt inn i Barentshavet .

Havstrømmenes langsomme ferd mot polene gir også en tidsforsinkelse i forhold til de tiltakene for å hindre tilførsel av miljøgifter til miljøet.

PFOA kan forekomme i en rekke produkter som vi omgir oss med til daglig. Stoffet har vann- og fettavstøtende egenskaper og brukes blant annet i impregneringsmidler for å gjøre produkter vanntette og smussavstøtende. PFOA er giftig ved gjentatt eksponering, kreftfremkallende og kan skade reproduksjonssystemet.

Referanser

  1. I. Stemmler and G. Lammel 2010. Pathways of PFOA to the Arctic: variabilities and contributions of oceanic currents and atmospheric transport and chemistry sources. Atmos. Chem. Phys., 10, 9965-9980, 2010. DOI:10.5194/acp-10-9965-2010