Tilførsel av miljøgifter via is og elver

Sedimenter fra forurensende elver blir tidvis innfryst i isen og transporteres over polhavet til Framstredet, der isen smelter og frigjør miljøgiftene.

none

Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Miljøgifter er ofte forbundet med partikler og dermed transporteres miljøgiftene over større avstander med is.

De største innfrysingsområdene er i området ved Karahavet, der store elver som Yenisei, Ob og Lena kommer ut. Elvene renner gjennom store landområder, der både landbruk og industri forurenser nærmiljøet. Isen fra Karahavet flyter så over polhavet og følger den normale istransporten ut gjennom Framstrendet, der isen smelter. Dette frigjør miljøgiftene.

Den reelle betydningen av denne tilførselsveien i forhold til havstrømmer og atmosfæren er ikke kjent.