Tiltak mot marin forsøpling

Alle har et felles ansvar for å ta vare på felles natur og hindre forsøpling. Klima- og miljødepartementet har det overordnede ansvar for havmiljø- og avfallsforvaltningen og tilhørende regelverk. Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt foreslår tiltak og anbefaler faglige råd til departementet og Sysselmannen på Svalbard.

unge som plukker søppel på en strand

Foto: Bo Eide

Kommunene har ansvar for å samle inn og ta imot husholdningsavfall og kloakkslam. Den som driver dagligvarehandel, bensinstasjon, kiosk og liknende utsalgssted skal sørge for oppsetting av avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet og tømming av disse. Avfall fra skip skal leveres i havnene, og havneavgiften skal dekke dette til en fast pris uansett mengde. Noen bransjer har et produsentansvar hvor de tar ansvar for produktene de selger også når de har blitt avfall. 

Samfunnstiltak

Kunnskapen om havforsøpling må sprees. Her listes en rekke forslag til tiltak – mange av disse jobbes det med allerede.

Fiske og båter

En stor del av avfallet som havner i havet stammer fra fiske og fiskeindustrien.

 • Gratis levering av marint avfall for fiskere. Dumping av plast fra fiskeflåten og andre fartøyer bør bøtelegges, samtidig som mottak på land forbedres slik at det blir lettere å få levert plastsøppel. Dette er testet ut i prøveprosjektet Fishing for litter
 • Stille krav til merking av fiskeredskaper og varslingsordninger ved tap av redskap, samt vurdere sanksjonsmuligheter for tap av store fiskeredskaper
 • Begrense forurensing av mikroplast og miljøgifter fra småbåthavner

Øke avgifter

 • Sette opp flaskepanten
 • Plastposeavgift på handleposer av plast

Avløp

 • Oppgradere avløpssystemer og gjøre det påbudt med bruk av den beste tilgjengelige teknologien for å filtrere ut mer mikroplast i avløpsanlegg

Annet

 • Kartlegge mikroplast fra petroleumsindustrien
 • Være med på et internasjonalt forbud mot bruk av mikroplast i kosmetikk- og hygieneprodukter
 • Erstatte gummigranulat på kunstgressbaner
 • Vasking av veiene for å hindre avrenning av mikroplast

Private tiltak – hva kan du gjøre?

 • Del kunnskapen og gode råd om søppel i havet
 • Skyll, tørk og send plastemballasje til gjenvinning
 • Forbrukermakt virker. Etterspør produkt som er mindre miljøskadelige
 • Styr unna produkter med mikroplast. Ofte kan de identifiseres med at det er plastnavn i innholdsfortegnelsen, som polypropylene, polymethyl methacrylate, polypropylene, nylon eller polyetylene. Eller kun PET, PMMA, PP eller PE. Svanemerketde produkter inneholder heller ikke mikroplast.
 • Det finnes mye mikroplast i baderomsskap. Alt fra peelende og skrubbende produkter til tannkrem, men også i leppestift, foundation og mascara. Plast i pleieprodukter kan enkelt erstattes med biologisk nedbrytbare alternativer, som malt nøtteskall og saltkrystaller. Noen miljøansvarlige produsenter har faset ut mikroplast.
 • Forsøk å bruke færre plastprodukter. Mye av plasten er til engangsbruk. Forskjellige tiltak er for eksempel å ta med handlenett på butikken, bruke boks i stedet for plastpose til lunsjen, kutte ut papptallerkener etc. Mange land har gått foran og forbyr diverse plastprodukter til engangsbruk.
 • Ikke kast Q-tips i toalettet! Rensesystemene får ikke fanget alle, og mange finner veien ut i havet.
 • Sigarettstumper som stumpes i gata kan også fort smette gjennom renseanleggene og ut i havet.
 • Rydd ei strand. Det arrangeres dugnader mange steder, eller ta initiativ til dugnad selv.
 • Store mengder fibre fra fleece-klær og andre syntetiske klær løsner i vask, og fanges ikke opp av filter. Det finnes vaskeposer for slike klær, men man kan også vaske sjeldnere og heller vaske bort flekker med en klut.
 • Vask fulle maskiner med klær.
 • Bli en bevisst klesforbruker. Kjøp brukte klær eller reparer de du har.
 • Kjør mindre bil. Den største kilden til utslipp av mikroplast i Norge er slitasje på dekk.
 • Et åpenbart råd, men likevel, ikke la avfall ligge igjen i naturen. Sørg for at plasten du bruker ikke havner i havet.

Referanser

Miljødirektoratet. 2017. M-744 «Fishing For Litter» som tiltak mot marin forsøpling i Norge

Miljødirektoratet, miljodirektoratet.no

Kirsti Blom og Geir Wing Gabrielsen, Søppelplasten i havet, Cappelen Dam 2016.